Obchodní podmínky : e-shop | HaPe sport Brno

zobraz celé menu

V košíku nemáte žádné zboží.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel, prodávající obchodu www.hape.cz Josef Císař, HaPe sport
Sídlo provozovny Štefánikova 38, 612 00  Brno
Oprávnění Živnostenský úřad města Brna, č.j. 04/11466/01/1
  IČ: 42681456, DIČ: CZ6605210843, plátce DPH
Kontakt tel.: +420 541 214 149, +420 724 784 580, e-mail: eshop@hape.cz
Fakturační údaje č.ú. 204177 / 0300 ČSOB a.s.
IBAN CZ70 0300 0000 0000 0020 4177
BIC CEKOCZPP

 

Obchodní podmínky

Podmínky se řídí všeobecně právními předpisy České republiky a právními předpisy Evropských společenství platnými v době uzavření kupní smlouvy.

Náš internetový obchod je určen pro koncové spotřebitele.

Vystavené zboží v internetovém obchodě je výzvou k podání nabídky. Kupující před uzavřením smlouvy může měnit a kontrolovat obsah svého nákupního košíku, může měnit a vybírat způsob platby a dopravy, měnit své osobní údaje, tedy má možnost zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil.

Návrhem kupní smlouvy je objednávka kupujícího. Kupující nemůže učinit objednávku bez toho, aniž by se seznámil s obchodními podmínkami, jinými slovy, objednávku nelze uzavřít bez toho, aniž by kupující svým jednoznačným souhlasem potvrdil, že se s obchodními podmínkami seznámil. Uzavření smlouvy potvrdí prodávající kupujícímu zasláním zprávy na email, který kupující vyplnil ve své objednávce.

Jednotlivé obchody se uzavírají na základě písemných objednávek kupujícího prostřednictvím internetového obchodu umístěného na stránkách www.hape.cz, objednávkou na e-mailovou adresu eshop@hape.cz.

Potvrzení o přijaté objednávce vám přijde na Vámi zadaný e-mail.

O změně stavu objednávky budete informováni e-mailem, nebo jej můžete sledovat v zákaznické sekci ve Vašich objednávkách.

Pokud se tak nestane, pravděpodobně nebyla objednávka uložena. V takovém případě nás prosím kontaktujte.

Pokud i z jiných důvodů máte potřebu hovořit s naším obchodníkem, můžete použít tento kontakt: +420 541 214 419, +420 724 784 580.

Protože ani obchodování přes internet nemůže probíhat anonymně, musíme o Vás zjistit několik údajů, tak jako je víte i Vy o nás. Vaše registrační údaje jsou nezbytné k identifikaci a autorizaci kupujícího a používáme je k realizaci Vaší objednávky a ke komunikaci s Vámi.
Bezpečnost a ochranu osobních dat deklarujeme ochranou osobních údajů.

Prodejní ceny v internetovém obchodě jsou konečné ceny za zboží a služby včetně DPH.
Ceny v kamenné prodejně a e-shopu se mohou lišit. Prodejní cenou je cena platná v okamžiku nabídky.
S ohledem na změny v dodavatelských cenách si prodávající vyhrazuje právo na změnu prodejních cen. Aktuální platná cena je uvedena v potvrzené objednávce.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.
Kupní smlouva vzniká převzetím objednaného zboží zákazníkem. Místo pro dodání zboží je adresa uvedená kupujícím ve formuláři objednávky.

Výhrada vlastnického práva

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny.

Záruka na zboží a služby je poskytována v souladu s platnými právními předpisy.

Dodání zboží

Lhůty pro expedici:

 • 2 pracovní dny od přijetí a potvrzení objednávky pro zboží skladem
 • 7 pracovních dnů od přijetí a potvrzení objednávky pro zboží, které je skladem u dodavatele.

Zboží s označením „na dotaz“ není možné zařadit do objednávky.
Dostupnost zboží a jeho variant je aktualizována jednou denně. V případě nejasností nás laskavě kontaktujte.

Přeprava, zasílání zboží

Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravní služby PPL.

Objednané zboží je dopraveno přímo na adresu,kterou zákazník uvede v objednávce. Pokud není zákazník zastižen, vyzvedne si zásilku na základě informací v upozornění (výzvě) o jejím uložení.

Poštovné v rámci ČR účtujeme ve výši 145,- Kč.

Při objednávce zboží nad 4 000,- Kč není poštovné účtováno.

Balné při realizaci objednávek neúčtujeme.

Zasílání rozložených jízdních kol poštou není možné. Jízdní kola jsou kvalitní a složité výrobky, vyžadují tak složení a seřízení odborným mechanikem. Dále při osobním převzetí je kolo a jeho komponenty představeno a je plně vysvětlena funkčnost jednotlivých komponentů. Z těchto důvodů není možné při nákupu online jízdní kola zaslat poštou a je nutný osobní odběr na naší prodejně.

Veškeré zboží si také můžete vyzvednout osobně na prodejně:

Josef Císař, HaPe sport
Štefánikova 38
612 00  Brno
pondělí – pátek od 9:00 do 19:00 hodin.

Zboží je zákazníkovi v našem kamenném obchodě rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo zboží si v provozovně prohlédnout a vyzkoušet.

Způsob platby za zboží
 • Hotově – hotovostní platba je možná v případě osobního odběru zboží na prodejně.
 • Dobírka – platba v hotovosti při převzetí zásilky od přepravní služby.
 • Platební kartou – platbu kartou umožňujeme při osobním převzetí na prodejně nebo při převzetí zásilky u řidiče při dodání zboží přepravní službou PPL.
 • Převodem – platba převodem na základě vystavené proforma faktury, která Vám přijde e-mailem. Zboží si můžete vyzvednout osobně nebo je odesíláme po připsání platby na náš účet – č.ú. 204177/0300 ČSOB a.s.
 • Při objednání zboží skladem „u dodavatele“ budeme požadovat po předchozí dohodě s Vámi (s kupujícím) zálohu, na kterou vám bude vystavena zálohová faktura. Pro platbu zálohy platí podmínky viz.“Způsob platby za zboží“. Záloha je nevratná.
 • Při platbě převodem musí zboží odebrat osoba, která je shodná s objednavatelem, pokud nebude dohodnuto jinak.
 • Jiný způsob – po předchozí dohodě.
Převzetí zboží

Zákazník je povinen si zboží při jeho převzetí řádně prohlédnout. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu (zásilky) výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a tento si nechat potvrdit zástupcem dopravce.

O této skutečnosti zákazník bezodkladně informuje prodávajícího se kterým se dohodne na dalším postupu.

Podmínky pro převzetí zboží jsou upraveny v přepravních podmínkách dopravce PPL CZ s.r.o.

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů, byla-li smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Lhůta běží ode dne převzetí zboží. U kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Odstoupení se rozumí uvědomění prodávajícího.

Při odstoupení uveďte číslo objednávky nebo číslo daňového dokladu, případně jméno toho, kdo provedl objednávku. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Pro přijetí odmítnutého zboží platí následující podmínky:

 • zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu
 • zboží nesmí být jakkoliv poškozeno, nesmí jevit známky opotřebení a jakéhokoliv používání.

Zákazník je při odmítnutí zboží povinen toto právo písemně (e - mailem) uplatnit v zákonné lhůtě u prodávajícího a dále postupovat následujícím způsobem:

 • Nepoužité zboží v kompletním a nepoškozeném stavu zaslat nebo osobně dopravit na adresu prodávajícího. Nepoužité zboží nelze zaslat na dobírku.
 • Po doručení a zkontrolování zboží prodávajícím je v případě splnění výše uvedených podmínek zákazníkovi ihned vrácena kupní cena zboží, včetně poštovného, a to převodním příkazem na účet zákazníka (případné bankovní spojení je nutno naší firmě písemně sdělit, nejlépe průvodním dopisem přiloženým k vrácenému zboží), nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Zákazníkovi bude doručen dobropis, jehož potvrzenou kopii je potřeba odeslat na sídlo prodávajícího.
 • V případě nesplnění podmínek pro odmítnutí (vrácení), je zboží neprodleně odesláno zpět zákazníkovi za paušální poplatek 145,- Kč.
„Záruka“ – Práva z vadného plnění v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

§ 2165 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

§ 2167 Ustanovení § 2165 se nepoužije

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

§ 2170 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

§ 2112 Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

§ 2115 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

Podle Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele §19, odst. 3 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Podle §2106 a §2107 má kupující právo při podání "reklamace" určit, jakým způsobem má být vyřízena. V případě, kdy je vada nepodstatným porušením smlouvy, vybere si kupující mezi opravou nebo slevou z ceny zboží. V případě, kdy jde o podstatné porušení smlouvy, je volba kupujícího rozšířena navíc o možnost požadovat dodání nové věci a odstoupení od smlouvy.

Při podání reklamace je nutné jednak vytknout vadu (upozornit na existenci vady nebo na její projevy), jednak uvést uplatnění konkrétních práv z odpovědnosti za vady (určení toho, co kupující v důsledku vady požaduje, podle §2106 a §2107). 

Reklamace zboží

S reklamací se můžete obrátit na adresu provozovny:
Josef Císař, HaPe sport
Štefánikova 38
612 00  Brno
pondělí – pátek od 9:00 do 19:00 hodin.

popřípadě poslat zásilku na uvedenou adresu s platným dokladem o koupi. Zboží odesílané na reklamaci neposílejte na dobírku!

Záruční podmínky
 1. V době trvání záruky není dovoleno do zboží zasahovat mimo autorizovaný servis.
 2. Výrobce ani prodejce neodpovídá za vady vzniklé neodborným zásahem do zboží, za vady vzniklé používáním výrobků v rozporu s návodem a za vady a škody způsobené vyšší mocí.
 3. Zboží (kolo) a jejich části udržujte v čistotě, k čištění nepoužívejte chemické přípravky, oplachujte nebo čistěte je čistou vodou.
 4. Na přístroje a jejich části neaplikujte kosmetické přípravky.

Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese v případě zamítnuté reklamace zákazník.

Ochrana osobních dat

Registrační údaje – osobní údaje (jméno, adresa, telefon, e-mail) jsou nezbytné k identifikaci a autorizaci kupujícího a používáme je k realizaci Vaší objednávky a ke komunikaci s Vámi. Osobní údaje nejsou předávány k obchodním účelům třetím stranám. Osobní údaje jsou předány pouze dopravci pro účely doručení zásilky. Provozovatel Josef Císař, HaPe sport, Štefánikova 38, 612 00, Brno si dovoluje informovat své zákazníky o povinnostech při ochraně osobních údajů, které pro něj vyplývají z obecně závazných právních předpisů, zejména pak ze zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, ve znění pozdějších změn a doplnění: Prodávající, prohlašuje, že informace, které jsou kupujícími sdělovány při nákupu zboží prostřednictvím elektronického obchodu www.hape.cz, jsou vyžadovány pouze za účelem dostatečné identifikace kupujícího tak, aby mohlo dojít k řádnému a platnému obchodu a následně mohl být vystaven účetní doklad v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplnění. Informace poskytnuté kupujícími jsou shromažďovány a uchovávány pouze za účelem realizace dodávky zboží v souladu s požadavky kupujícího a také za účelem případné reklamace zboží. Rovněž je nutné vzít v úvahu, že prodávající musí splnit požadavky na povinnou evidenci a archivaci účetních dokladů, která pro něj vyplývá z obecně závazných právních předpisů. Osoby, které u prodávajícího přicházejí do styku s informacemi poskytnutými kupujícími jsou ze zákona povinny o těchto informacích zachovávat mlčenlivost. A pokud není obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, nesmí je bez souhlasu těchto osob poskytnout třetím osobám. Tato povinnost jim trvá i poté co s prodávajícím přerušily spolupráci, ať již byly u prodávajícího zaměstnáni, nebo s ním jinak spolupracovaly a přišly do styku s utajovanými informacemi. Což v praxi znamená, že informace, které prodávající poskytl a které ho jednoznačně identifikují, například nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty jiné obchodní společnosti za účelem jakéhokoliv obchodního využití. Firma Josef Císař, HaPe sport je si vědoma své zákonné povinnosti jí poskytnuté informace utajovat a chránit tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Každá osoba má také možnost, v souladu se zákonem, se u prodávajícího dotázat jaké informace jsou o ní uchovávány. Tato žádost může být zaslána písemně na adresu prodávajícího nebo prostřednictvím e-mailu na adresu info@hape.cz.

Platnost obchodních podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu obchodních podmínek.

Obchodní podmínky platí od 1. 10. 2014.

Pro nové jízdní kolo osobně

Objednejte vybrané kolo běžným způsobem.

Kolo bude čekat připravené v naší kamenné prodejně, neboť standardní služby u nás poskytované při prodeji není možné realizovat na dálku!

 • Projetí kola před nákupem,
 • seřízení a nastavení kola,
 • seznámení a vysvětlení funkčnosti jednotlivých komponentů,
 • bezplatný garanční servis.